Biomedyczne podstawy rozwoju dziecka / dla studentów pedagogiki, opiekunów w żłobku i nauczycieli wychowania przedszkolnego
search
  • Biomedyczne podstawy rozwoju dziecka / dla studentów pedagogiki, opiekunów w żłobku i nauczycieli wychowania przedszkolnego
  • Biomedyczne podstawy rozwoju dziecka / dla studentów pedagogiki, opiekunów w żłobku i nauczycieli wychowania przedszkolnego
  • Biomedyczne podstawy rozwoju dziecka / dla studentów pedagogiki, opiekunów w żłobku i nauczycieli wychowania przedszkolnego
  • Biomedyczne podstawy rozwoju dziecka / dla studentów pedagogiki, opiekunów w żłobku i nauczycieli wychowania przedszkolnego

Biomedyczne podstawy rozwoju dziecka dla studentów pedagogiki, opiekunów w żłobku i nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Autorki podręcznika: Marta Wiśniewska, Magdalena Plandowska, Anna Mikler-Chwastek.

Studenci, którzy pragną pracować z małymi dziećmi, nauczyciele w żłobku i przedszkolu czyli kadra odpowiednio przygotowana do pracy winna posiadać podstawy wiedzy z anatomii i fizjologii dziecka. Organizacja odpowiedniej opieki, adekwatnej do możliwości rozwojowych czy sytuacji zdrowotnych dziecka jest możliwa dzięki znajomości prawidłowości rozwojowych i mogących wystąpić zaburzeń. 

Poniższa publikacja stanowić może przewodnik po anatomii i fizjologii dziecka, w poszczególnych etapach jego rozwoju. Tutaj znajdziemy zwięźle przedstawioną wiedzę na temat: budowy i funkcjonowania organizmu, prawidłowości rozwojowych, najczęstszych zaburzeń rozwoju dziecka, chorób przewlekłych oraz sposobów wspierania.

Książka posiada 10 rozdziałów:

Rozdział I: Postawy genetyki

Rozdział II: Układ pokarmowy

Rozdział III: Układ sercowo-naczyniowy

Rozdział IV: Układ oddechowy

Rozdział V: Aparat ruchu

 - układ kostno-stawowy

 - układ mięśniowy

Rozdział VI: Układ nerwowy

Rozdział VII: Narządy zmysłów

Rozdział VII: Układ moczowo-płciowy

Rozdział IX: Układ odpornościowy (immunologiczny)

Rozdział X: Układ hormonalny

Bibliografia

Każdy rozdział kończy się omówieniem możliwych wad, zaburzeń funkcjonowania danego układu. Zawarte są również wskazówki dotyczące postępowania z dzieckiem z daną wadą genetyczną czy schorzeniem. 

Produkty powiązane