mgr Marlena Redyk-Wyszyńska

Oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, doradca zawodowy oraz nauczyciel przedsiębiorczości.Na co dzień pracuję w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Bydgoszczy, w której zdobywam doświadczenie diagnostyczne oraz terapeutyczne.Posiadam kwalifikacje do diagnozy małych dzieci (m.in. Profil Psychoedukacyjny PEP-R, Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa, KORP - Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego, testy do badania procesów integracji sensorycznej, Baterie 5-6, 7-9, 10-12, GIM) oraz do prowadzenia terapii (certyfikat terapeuty integracji sensorycznej, certyfikat terapeuty na podstawie ukończonych studiów podyplomowych w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wczesnej interwencji, certyfikat terapeuty Smyko- Multisensoryka).Jako pedagog specjalny/terapeuta pracuję z dziećmi o opóźnionym rozwoju psychoruchowym, zaburzeniami samoregulacji oraz zaburzeniami integracji sensorycznej, wadami słuchu, wadami wzroku, autyzmem oraz zespołem Aspergera.Praca z dziećmi wymaga od każdego dobrego specjalisty aktualizowania i pogłębiania wiedzy, co czynię regularnie biorąc udział w różnych szkoleniach i warsztatach.W Centrum Diagnozy i Terapii Dzieci Si-iS prowadzę diagnozy (dzieci od 12m.ż do 12r.ż.), terapie ale także szkolenia i warsztaty dla rodziców, nauczycieli i innych specjalistów mających kontakt z dziećmi.A po pracy zawodowej uwielbiam swój ogród oraz jazdę na rowerze leśnymi dróżkami.

mgr Anna Zmysłowska – psycholog, oligofrenopedagog

W pracy zawodowej zajmuję się diagnozą i terapią małego dziecka oraz obejmuję pomocą i wsparciem jego rodzinę. Systematycznie poszerzam swoją wiedzę, by móc jak najlepiej odkryć potrzeby małego człowieka i zaplanować kierunek dalszej pracy.Pracuję w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, gdzie mam okazję rozwijać swoje umiejętności w kontakcie z dziećmi i ich rodzicami, a tym samym pomagać im w codziennym funkcjonowaniu.Ukończyłam szereg szkoleń i kursów, które wyposażyły mnie w niezbędną do pracy z dzieckiem wiedzę, m.in. 3- stopniowe szkolenie terapii behawioralnej w Gdańsku, Zespół Aspergera (cechy autystyczne) – diagnoza terapia, modyfikacja zachowań, Zaburzenia nastroju u dzieci, Mutyzm selektywny – pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny, Tiki, zaburzenia odżywiania i wydalania dzieci – diagnoza i terapia.By podjęte oddziaływania terapeutyczne były trafne, podejmuję się udziału w kursach wdrażających aktualne metody diagnostyczne małych dzieci (m.in. KORP – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego, Diagnoza dziecka pod kątem całościowego zaburzenia rozwojowego ze spektrum autyzmu, Diagnoza i terapia zaburzeń wydalania, jedzenia, trichotillomanii, złych nawyków, Diagnoza zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzenia opozycyjno – buntowniczego i zaburzeń zachowania).Prowadzę także zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców i nauczycieli, także w przedszkolach, jestem autorem wielu programów profilaktycznych (np. Moje nastroje, Złość nie jest taka zła, Tęcza uczuć) i współpracuję z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego.W zrozumieniu myślenia i postrzegania małego i nieco większego dziecka niezwykle pomagają mi moje córeczki. Od niedawna polubiłam pieczenie, a jeszcze wcześniej gotowanie. Na chandrę w moim przypadku niezwykle dobrze sprawdza się jogging.

Magdalena Gruszczyńska- psycholog, terapeuta integracji sensorycznej