Centrum Diagnozy i Terapii Dzieci „Si-iS” zajmuje się diagnozą:

  • psychologiczną (m.in. sfery poznawczej, sfery emocjonalno-społecznej) 
  • pedagogiczną (m.in trudności w uczeniu się - przyczyn niepowodzeń szkolnych dzieci z trudnościami w pisaniu, czytaniu, zapamiętywaniu wiadomości)
  • logopedyczną (dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy)
  • procesów integracji sensorycznej (czytaj więcej)
  • dojrzałości szkolnej (dzieci sześcio- i siedmioletnie) 
  • dzieci z trudnościami w zachowaniu i emocjach (dzieci nieśmiałe, nadruchliwe, impulsywne) 
  • pod kątem oceny rozwoju psychoruchowego dzieci od 6m-ca ż. 

oraz inne badania ustalane z diagnostami indywidualnie ...

W procesie diagnostycznym specjaliści korzystają z wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych, określających obszary, które należy odpowiednio wspomagać. Po zakończonym procesie diagnostycznym rodzice/opiekunowie dzieci otrzymują od diagnostów wskazówki do terapii, porady w zależności od powodu zgłoszenia na badanie.