USŁUGA

Czas realizacji

Koszt usługi

Porady / konsultacje z psychologiem / pedagogiem / logopedą

Spotkanie do 45 min / do 60 min

130zł / 160zł

Diagnoza rozwoju psychoruchowego dziecka: diagnoza psychologiczno-pedagogiczna 

2-3 spotkania 

400zł 
(dodatkowo 50zł wydanie opinii)

Diagnoza rozwoju psychoruchowego dziecka w oparciu o Monachijską Funkcjonalną Diagnostykę Rozwojową (dzieci 1-3 r.ż., 3-6 r.ż.) (wywiad, spotkanie) 1-2 z dzieckiem, omówienie wyników diagnozy, opinia)

2-3 spotkania 

350zł 
(dodatkowo 50zł wydanie opinii)

Diagnoza rozwoju psychoruchowego dziecka w oparciu KORP - Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (dzieci od 1 m.ż. do 9 r.ż.) (wywiad, spotkanie 1-2 z dzieckiem, omówienie wyników diagnozy, opinia)

2-3 spotkania 


350zł (dodatkowo 50zł wydanie opinii)

Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia)

2-3 spotkania 

400zł
(dodatkowo 50zł wydanie opinii)

Diagnoza ryzyka dysleksji

(wywiad, spotkanie 1-2 z dzieckiem, omówienie wyników diagnozy)

2-3 spotkania 

400zł 
(dodatkowo 50zł wydanie opinii)

Diagnoza dojrzałości szkolnej: spotkanie z psychologiem oraz pedagogiem 

(wywiad, spotkanie 1-2 z dzieckiem, omówienie wyników diagnozy, opinia)

2-3 spotkania 

400zł 
(dodatkowo 50zł wydanie opinii)

Diagnoza procesów integracji sensorycznej

(wywiad, spotkanie 1-2 z dzieckiem, omówienie wyników diagnozy, opinia)

2-3 spotkania 

450zł
(dodatkowo 50zł wydanie opinii)

Diagnoza psychologiczna (do 6r.ż.) (wywiad, spotkanie 1-2 z dzieckiem, omówienie wyników diagnozy)

2-3 spotkania

350zł 
(dodatkowo 50zł wydanie opinii)

Diagnoza psychologiczna (badanie testem inteligencji Stanford- Binet, poziomu rozwoju sfery emocjonalno- społecznej) (wywiad, spotkanie 1-2 z dzieckiem, omówienie wyników diagnozy, opinia)

2-3 spotkania

350zł 
(dodatkowo 50zł wydanie opinii)

Diagnoza logopedyczna (wywiad, spotkanie z dzieckiem, omówienie wyników diagnozy)

2-3 spotkania

300zł
(dodatkowo 50zł wydanie opinii)

TERAPIE INDYWIDUALNE

Terapia pedagogiczna

45min.

130zł

Terapia psychologiczna

45min.

130zł

Terapia integracji sensorycznej

45min.

130zł

Terapia logopedyczna

45min.


130zł

Terapia ręki

45min.

130zł

Nauka czytania metodą symultaniczno- sekwencyjną

45min.

130zł

Zajęcia dla dzieci w grupie

wkrótce

Istnieje możliwość dopasowania innej formy terapii indywidualnie.