USŁUGA

Czas realizacji

Koszt usługi

Porady/ konsultacje z psychologiem/ pedagogiem/logopedą

Spotkanie do 45 min / do 60 min

100zł / 120zł

Diagnoza rozwoju psychoruchowego dziecka- diagnoza psychologiczno- pedagogiczna 

2-3 spotkania 

300zł 
(dodatkowo 50zł wydanie opinii)

Diagnoza rozwoju psychoruchowego dziecka w oparciu o Monachijską Funkcjonalną Diagnostykę Rozwojową (dzieci 1-3r.ż,3-6r.ż) (wywiad, spotkanie) 1-2 z dzieckiem, omówienie wyników diagnozy, opinia)

2-3 spotkania 

300zł 
(dodatkowo 50zł wydanie opinii)

Diagnoza rozwoju psychoruchowego dziecka w oparciu KORP- Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (dzieci od 1m.ż. do 9r.ż.) (wywiad, spotkanie 1-2 z dzieckiem, omówienie wyników diagnozy, opinia)

2-3 spotkania 

250zł

Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia)

2-3 spotkania 

300zł
(dodatkowo 50zł wydanie opinii)

Diagnoza ryzyka dysleksji

(wywiad, spotkanie 1-2 z dzieckiem, omówienie wyników diagnozy)

2-3 spotkania 

300zł 
(dodatkowo 50zł wydanie opinii)

Diagnoza dojrzałości szkolnej- spotkanie z psychologiem oraz pedagogiem 

(wywiad, spotkanie 1-2 z dzieckiem, omówienie wyników diagnozy, opinia)

2-3 spotkania 

300zł 
(dodatkowo 50zł wydanie opinii)

Diagnoza procesów integracji sensorycznej

(wywiad, spotkanie 1-2 z dzieckiem, omówienie wyników diagnozy, opinia)

2-3 spotkania 

300zł
(dodatkowo 50zł wydanie opinii)

Diagnoza psychologiczna (do 6r.ż.) (wywiad, spotkanie 1-2 z dzieckiem, omówienie wyników diagnozy)

2-3 spotkania

200zł 
(dodatkowo 50zł wydanie opinii)

Diagnoza psychologiczna (badanie testem inteligencji Stanford- Binet, poziomu rozwoju sfery emocjonalno- społecznej) (wywiad, spotkanie 1-2 z dzieckiem, omówienie wyników diagnozy, opinia)

2-3 spotkania

200zł 
(dodatkowo 50zł wydanie opinii)

Diagnoza logopedyczna (wywiad, spotkanie z dzieckiem, omówienie wyników diagnozy)

1 spotkanie

100zł
(dodatkowo 50zł wydanie opinii)

TERAPIE INDYWIDUALNE

Terapia pedagogiczna

45min.

100zł

Terapia psychologiczna

45min.

100zł

Terapia integracji sensorycznej

45min.

100zł

Terapia logopedyczna

45min.

100zł

Terapia ręki

45min.

100zł

Nauka czytania metodą symultaniczno- sekwencyjną

45min.

100zł

Zajęcia dla dzieci w grupie

wkrótce

Istnieje możliwość dopasowania innej formy terapii indywidualnie.