Arkusz badania sensorycznych aspektów widzenia
search
  • Arkusz badania sensorycznych aspektów widzenia
  • Arkusz badania sensorycznych aspektów widzenia

Wzrok jako kolejny ważny zmysł w rozwoju człowieka jest ważny w rozwoju funkcji poznawczych, sfery społeczno- emocjonalnej już od urodzenia. Dlatego konieczne jest systematyczne badanie wzroku w każdym wieku. 

W zakresie rozwoju procesów integracji sensorycznej wzrok/ rozwój funkcji wzrokowych również ma ogromne znaczenie.

W tym celu polecamy arkusz badania sensorycznych aspektów widzenia, którego próby można przeprowadzać nie częściej niż co 6 miesięcy. Chcąc porównywać uzyskane efekty w pracy terapeutycznej polecamy posługiwanie się kolorowymi długopisami aby lepiej zobrazować. 

Autor arkusza poleca: "Przy pierwszym badaniu można posłużyć się kolorem niebieskim. Kolejne badanie, zaczynając od daty, można zapisać kolorem czerwonym. Każde następne jeszcze innym. Pozwala to na szybką weryfikację danych: wizualnie można szybko oszacować, czy poziom funkcjonowania dziecka ulega poprawie, pogorszeniu, czy utrzymuje się na tym samym poziomie. W arkuszu, oprócz informacji z przeprowadzonych prób, zamieszczamy wskazówki uzyskane od rodziców bądź z obserwacji dziecka w tracie swobodnej aktywności."

W zestawie znajduje się 50sztuk arkuszy.

Produkty powiązane