Diagnozowanie rozwoju małego dziecka cz. 1 / autor: Małgorzata Wójtowicz-Szefler
search
  • Diagnozowanie rozwoju małego dziecka cz. 1 / autor: Małgorzata Wójtowicz-Szefler
  • Diagnozowanie rozwoju małego dziecka cz. 1 / autor: Małgorzata Wójtowicz-Szefler
  • Diagnozowanie rozwoju małego dziecka cz. 1 / autor: Małgorzata Wójtowicz-Szefler

Diagnozowanie rozwoju małego dziecka cz.1  Autor: Małgorzata Wójtowicz-Szefler

Diagnoza. Podstawowa czynność psychologiczno-pedagogiczna, stanowiąca podstawę wszelkich działań pomocowych czy profilaktycznych podejmowanych względem małego dziecka. Wymaga również kompetencji i profesjonalizmu.

Do kogo skierowana jest publikacja? Psycholodzy pracujący w poradniach pedagogiczno-psychologicznych, placówkach diagnozy, nauczyciele i opiekunowie małych dzieci, osoby prowadzące zajęcia dla studentów psychologii i kierunków pokrewnych (pedagogika, logopedia, medycyna) oraz rodzice zainteresowani specyfiką rozwoju małego dziecka.

Książka składa się z 5-ciu rozdziałów. 

Rozdział I - Pojęcie diagnozy - zagadnienia terminologiczne

Tutaj wyjaśnione zostały podstawowe terminy używane w procesie diagnostycznym oraz ukazane rodzaje diagnoz, uwzględniające odmienne cele badania. Znajdziemy również model teoretyczny procesu diagnozowania rozwoju dziecka, a tym samym poznamy główne jego etapy. 

Rozdział II - Wprowadzenie w problematykę rozwoju małego dziecka

Diagnozowanie małego dziecka jest niemożliwe bez przyjęcia ogólnych założeń rozwoju psychicznego małego dziecka pochodzących z psychologii rozwoju człowieka, psychologii różnic indywidualnych, psychologii klinicznej, społecznej, wychowawczej.

Bądź specjalistą refleksyjnym, stawiającym kolejne pytania, podejmuj dalsze poszukiwania w różnych obszarach psychologii!

Rozdział III - Warunki skutecznych działań diagnostycznych i prognostycznych

Proces diagnozowania powinien być poddany stałemu doskonaleniu. W tym rozdziale znajdziemy prawidłowości i zasady etyczne, zapewniające najwyższą obiektywność i merytoryczną poprawność stawianych sądów diagnostycznych. Opisane zostały także zagadnienia związane z: przygotowaniem pomieszczenia i wyposażenia do przeprowadzenia diagnozy, warunki psychiczne pozwalające na zaprezentowanie przez dziecko jego rzeczywistych możliwości, wskazówki do rozpoznania gotowości dziecka do nawiązania kontaktu, utrzymanie dobrej relacji podczas całej sytuacji diagnostycznej.

Rozdział IV - Wybrane metody diagnozowania rozwoju w pierwszych latach życia

Dr Wójtowicz-Szefler skupiła się w tym rozdziale przede wszystkim na jakościowych metodach badania dziecka (wywiad rozwojowy i obserwacja psychologiczna). Rozdział zawiera praktyczne wskazówki dotyczące prowadzenia wywiadu rozwojowego i obserwacji małego dziecka.

Do rozdziału dołączone zostały autorskie schematy prowadzenia wywiadu i obserwacji, które pomogą lepiej zaplanować i przeprowadzić proces podejmowania decyzji diagnostycznych.

Rozdział V - Interdyscyplinarny charakter diagnozy małego dziecka

Ta część książki to użyteczne informacje nt współpracy psychologicznej z rodzicami, WWR. 

Niech proces diagnozy będzie pasjonującą przygodą - spotkaniem z ciekawym, małym człowiekiem, który potrzebuje znalezienia rozwiązań dla tylko jego *problemów i zagadek rozwojowych*.

Produkty powiązane