W świecie zwierząt. Nazywanie i rozróżnianie zwierząt
search
  • W świecie zwierząt. Nazywanie i rozróżnianie zwierząt
  • W świecie zwierząt. Nazywanie i rozróżnianie zwierząt

„W świecie zwierząt. Nazywanie i rozróżnianie zwierząt”

to książeczka należąca do Systemu Edukacji PUS, która została opracowana z myślą o młodszych czytelnikach.

Forma zabawy jest najlepiej dostosowanym do potrzeb rozwojowych dziecka sposobem uczenia się. Ćwiczenia zawarte w książeczce mają zachęcić dziecko do uważnego patrzenia na najbliższe otoczenie, zainteresować je środowiskiem przyrodniczym, zagadnieniami biologii i ekologii.

Zabawy ogólnorozwojowe w formie obrazkowej zawarte w książeczce „W świecie zwierząt. Nazywanie i rozróżnianie zwierząt” pozwolą dziecku na poznanie:

  • zwierząt żyjących na łące,

  • zwierząt żyjących w jeziorze,

  • zwierząt żyjących w wiejskiej zagrodzie,

  • zwierząt żyjących w powietrzu,

  • zwierząt żyjących w morzu,

  • zwierząt żyjących w lesie.

Przy okazji zabaw w odgadywanie nazw zwierząt dziecko styka się także z literami i alfabetem, co sprzyja pierwszym próbom nauki i rozpoznawania liter.

Scenki przedstawiające zwierzęta w ich naturalnym środowisku mogą stać się pretekstem do rozmów i poszerzania wiedzy o przyrodzie.

Zadania znajdujące się w książeczce pt. „W świecie zwierząt. Nazywanie i rozróżnianie zwierząt” są okazją do spontanicznego ćwiczenia koncentracji uwagi i logicznego myślenia.