Historyjki piosenkowo-obrazkowe + CD
search
  • Historyjki piosenkowo-obrazkowe + CD

Historyjki piosenkowo-obrazkowe

Historyjki piosenkowo-obrazkowe przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.

Komplet składa się z 21 historyjek obrazkowych oraz płyty CD z piosenkami, do których historyjki te stanowią ilustrację.

Praca z historyjkami może przebiegać w różny sposób – dziecko najpierw może słuchać piosenki, a potem układać obrazki; może ułożyć obrazki, a słuchając piosenki, sprawdzić, czy dobrze wykonało zadanie; może również obie czynności wykonywać jednocześnie. Następnie powinno również opowiedzieć całą historyjkę oraz nauczyć się śpiewać utwór.

Historyjki:

*rozwijają myślenie logiczne i umiejętność dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych,

*uczą uważnego słuchania;

*kształcą funkcje językowe;

*rozwijają koncentrację oraz umiejętność interpretowania treści przedstawionej na obrazkach.

Historyjki wykorzystywane są w terapii logopedycznej, a także podczas zajęć korekcyjno- kompensacyjnych.