Pierwszy dźwięk…- to głośny krzyk chwilę po porodzie, a potem już tylko rodzice czekają niecierpliwie na pierwsze słowa dziecka.

Ale rozwój mowy dziecka to proces złożony, wieloetapowy.

Czasem malec szybko robi postępy i zaczyna się komunikować coraz lepiej z otoczeniem. Bywa jednak także, że pojawiają się zakłócenia, które utrudniają proces nabywania mowy przez dzieci i wtedy niezbędna jest specjalistyczna pomoc logopedyczna.

Terapia logopedyczna ma na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się. Podczas zajęć terapeutycznych zadaniem logopedy jest usprawnianie motoryki narządów mowy, korygowanie wad wymowy, rozwijanie zasobu słownictwa czynnego oraz biernego, poprawianie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej, a także wypracowanie alternatywnych form komunikacji.

Terapią logopedyczną obejmujemy dzieci:

  • z wadami wymowy
  • opóźnionym rozwojem mowy
  • z rozszczepem wargi i podniebienia
  • z dysfazją, afazją
  • o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną, wadą słuchu

Mity ;-)

  • „chłopcy później nabywają mowy”
  • „dziecko ma jeszcze czas, zacznie mówić jak pójdzie do przedszkola”
  • „tata dziecka tez późno zaczął mówić”

Prawidłowy rozwój mowy ma wpływ na rozwój poznawczy i emocjonalno- społeczny!

Rodzicu upewnij się czy rozwój mowy Twojego dziecka przebiega prawidłowo- zapraszamy na konsultacje, także w celu uzyskania wskazówek do pracy z dzieckiem w domu, jako działania profilaktyczne.