Terapia integracji sensorycznej jest dla dzieci z różnego rodzaju problemami występującymi w funkcjonowaniu w życiu codziennym zarówno w okresie niemowlęcym, przedszkolnym jak i szkolnym.

Dysfunkcje integracji sensorycznej mogą występować u dzieci:

 • z trudnościami w uczeniu się
 • z opóźnionym rozwojem mowy
 • z opóźnionym rozwojem psychoruchowym
 • z obniżonym lub wzmożonym napięciem mięśni
 • z deficytami w rozwoju motoryki dużej (np. u dzieci, które przewracają się podczas biegania, mają problem z opanowaniem jazdy na rowerze, trudność sprawia im stanie na jednej nodze, łapanie piłki)
 • z zaburzeniami równowagi
 • z obniżoną sprawnością grafomotoryczną (np. niechęć dziecka do rysowania, słaba jakość rysunku)
 • z deficytami w rozwoju motoryki małej (u dzieci, które mają trudności z zapinaniem guzików, wiązaniem sznurowadeł, przewlekaniem korali, cięciem nożyczkami)
 • z nieadekwatnymi rekcjami na różne bodźce dotykowe, słuchowe, wzrokowe, węchowe (np. trudności z obcinaniem paznokci, myciem głowy, zasłanianiem uszu w hałasie, oglądaniem książeczek blisko wzroku)
 • z autyzmem/ Zespołem Aspergera - z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD)
 • z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADD)
 • z zaburzeniami zachowania (nieśmiałe, agresywne, impulsywne w działaniu)
 • z wadami genetycznymi: w tym Zespół Downa, Zespół Reta, Zespół Turnera, Zespół Kruchego Chromosomu X
 • z niepełnosprawnościami/ niepełnosprawnościami sprzężonymi: z wadą wzroku, wadą słuchu, niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością intelektualną

Terapia integracji sensorycznej jest naturalnym procesem. Dla większości małych dzieci do rozwoju ich mózgu wystarczają naturalne interakcje w ich środowisku, które dostarcza odpowiednią ilość bodźców sensorycznych a tym samym okazji do ćwiczenia odpowiedzi adaptacyjnych.

Jeśli jednak w mózgu dziecka nie wykształciły się procesy odpowiadające za odbieranie, interpretowanie bodźców to jego niewłaściwe reakcje wynikają z zaburzeń integracji sensorycznej.

Terapia integracji sensorycznej polega na właściwym dawkowaniu odpowiednich bodźców sensorycznych w celu niwelowania lub zmniejszania zaburzeń przetwarzania sensorycznego.

Zajęcia sensoryczne dla dzieci mają formę zabawy, w której zainteresowania i wybory dziecka wpływają na dobór zadań terapeutycznych i aranżację przestrzeni przez terapeutę. A to wszystko dzięki sali terapeutycznej wyposażonej w sprzęty podwieszane oraz pomoce terapeutyczne wspomagające prace wszystkich zmysłów.

Istotą terapii jest wsparcie rozwoju fizycznego, społecznego i intelektualnego dziecka, a nie wyuczanie konkretnych umiejętności, aktywności.

Na efektywność osiąganych postępów ma wpływ systematyczne uczestniczenie dziecka w terapii, co najmniej raz w tygodniu oraz praca rodziców z dzieckiem w domu zgodnie z zalecaną przez terapeutę dietą sensoryczną.

Pamiętajmy!

„Integracja sensoryczna nie jest lekarstwem na wszystko i nie może dokonać cudu. Nie można stosować jej we wszystkich przypadkach. Jest efektywna jedynie w przypadkach pewnych typów zaburzeń”

„Integracja sensoryczna nie jest substytutem rzeczywistej edukacji, może natomiast poprawić uczenie się i sprawić, że będzie ono łatwiejsze”

„Z dysfunkcji integracji sensorycznej nie wyrasta się - dlatego im wcześniej dziecko rozpocznie terapię, tym większe efekty prowadzonych działań terapeutycznych”