Terapia psychologiczna polega na rozpoznaniu, zrozumieniu i wspieraniu w rozwiązaniu problemu z jakim zgłasza się dorosły z dzieckiem. Podczas terapii specjaliści wykorzystują różne techniki.

Terapię psychologiczną kierujemy do dzieci, które:

  • mają trudności z wyrażaniem emocji, są nieśmiałe, wycofane w kontakcie z innymi dziećmi
  • chcą poznać strategie radzenie sobie z lękiem, strachem, złością, stresem
  • doświadczają niepowodzeń i trudności szkolnych
  • mają zaniżoną samoocenę i niską wiarę we własne możliwości
  • są w kryzysie (np. w związku ze stratą bliskiej osoby, rozwodem rodziców)
  • mają zaburzenia związane z jedzeniem
  • sprawiają trudności wychowawcze
  • mają trudności z koncentracją uwagi
  • obniżony poziom rozwoju poznawczego

Często dzieci nie potrafią nazwać swojego problemu, nie chcą lub wstydzą się - Rodzicu obserwuj dziecko, bo jego ciało daje wyraźne znaki tj. senność, męczliwość, niepokój, wzmożona płaczliwość, zachowania agresywne, bierność- wycofanie z kontaktów z innymi dziećmi, bóle głowy...- terapia psychologiczna rozpoczęta w odpowiednim czasie zmniejsza skutki zachowań (wtórnych reakcji) będących następstwem problemu.

Terapia psychologiczna dziecka wymaga zaangażowania także jego najbliższych osób, najczęściej Rodziców.