Celem terapii pedagogicznej jest wspieranie i stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka, jego funkcji psychoruchowych, sfery motorycznej, sfery emocjonalno- społecznej.

Odpowiednio dobrane ćwiczenia pomogą dziecku usprawnić jego funkcje słuchowe i wzrokowe, koordynację wzrokowo- ruchową, sprawność grafomotoryczną, sprawność manualną i motoryczną. Pomagamy w przygotowaniu dziecka do szkoły, w nauce czytania, a także w nadrobieniu zaległości szkolnych.

Podczas pracy z dzieckiem wykorzystujemy, dostosowując do wieku i trudności dziecka, różne metody, techniki m.in.:

 • Metodę Dobrego Startu wg M. Bogdanowicz
 • Metodę Kinezjologii Edukacyjnej wg P. Dennisona
 • Metodę W. Sherborne - Terapię ręki - bajkoterapię
 • muzykoterapię - wybrane techniki relaksacyjne
 • Dziecięcą matematykę wg E. Gruszczyk- Kolczyńskiej
 • Pedagogikę zabawy

Terapią pedagogiczną obejmujemy dzieci:

 • z trudnościami w uczeniu się (także dzieci z dysleksją, dysgrafią, dysortografią)
 • z trudnościami w nauce
 • o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • dzieci z wadą wzroku, wadą słuchu, niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, zespołem Aspergera
 • z zaburzeniami koncentracji uwagi - z nadpobudliwością psychoruchową

Terapię pedagogiczną prowadzimy w formie indywidualnej oraz grupowej (grupa 2-5 dzieci).