Odgłosy przyrody. Zagadki obrazkowo - dźwiękowe
search
  • Odgłosy przyrody. Zagadki obrazkowo - dźwiękowe

Odgłosy/dźwięki przyrody. Zagadki obrazkowo - dźwiękowe 

Publikacja zawiera 20 zagadek, każda zagadka to 3 dźwięki, czyli razem 60 odgłosów nagranych na płycie CD.

Zagadki można wybierać losowo. Po wybraniu zagadki, dziecko otrzymuje trzy obrazki dźwięków, które usłyszy. Po usłyszeniu dźwięku dziecko wkłada obrazek do kieszonki, zamieszczonej w zestawie foliowej okładki.

Jeśli dziecko prawidłowo odgadło dźwięki i ułożyło w odpowiedniej kolejności obrazki w folii, to odwracając folię otrzyma niespodziankę- ułożony obrazek, tematycznie związany z zadaniem. 

Obrazki zawarte w zestawie można także wykorzystać do innych ćwiczeń rozwijających np. mowę, umiejętność wypowiadania się lub rozwijać wiedzę i słownik dziecka. Odgłosy wykorzystywane są także w pracy z dziećmi z trudnościami w rozwoju funkcji słuchowych (pamięci słuchowej, umiejętności różnicowania słuchowego, wrażliwości słuchowej). Dźwięki przyrody zaleca się także w gabinetach terapeutycznych, logopedycznych, do terapii integracji sensorycznej, podczas zajęć korekcyjno- kompensacyjnych oraz rewalidacyjnych. 

Odgłosy przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym, choć przy zwiększonym stopniu trudności (np. samodzielnie nazywać odgłosy bez obrazków lub słuchając odgłosy dać dziecku do wyboru więcej obrazków lub dziecko odsłuchuje odgłosy jego zadaniem jest wszystkie zapamiętać np. 6 z nich- 2 zagadki i po skończonym słuchaniu dopiero ułożyć obrazki w odpowiedniej kolejności) można je także wykorzystać w pracy z dziećmi w wieku szkolnym. 

Odgłosy/dźwięki przyrody- zagadki obrazkowo - dźwiękowe to ciekawa zabawa dla wszystkich pokoleń.