Zadzwoń: 510 918 822 sklep@si-is.pl Czynne w godzinach: 10:00 - 17:00
0,00 zł 0

 

                                                                                          Cennik usług Centrum Diagnozy i Terapii

USŁUGA

Czas realizacji

Koszt usługi

Porady/ konsultacje z psychologiem/ pedagogiem/logopedą

Spotkanie do 45 min

                 do 60 min

80zł

100zł

Diagnoza rozwoju psychoruchowego dziecka- diagnoza psychologiczno- pedagogiczna 

2-3 spotkania 

300zł (dodatkowo 50zł wydanie opinii)

Diagnoza rozwoju psychoruchowego dziecka w oparciu o Monachijską Funkcjonalną Diagnostykę Rozwojową (dzieci 1-3r.ż,3-6r.ż) (wywiad, spotkanie) 1-2 z dzieckiem, omówienie wyników diagnozy, opinia)

2-3 spotkania 

300zł (dodatkowo 50zł wydanie opinii)

Diagnoza rozwoju psychoruchowego dziecka w oparciu KORP- Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (dzieci od 1m.ż. do 9r.ż.) (wywiad, spotkanie 1-2 z dzieckiem, omówienie wyników diagnozy, opinia)

2-3 spotkania 

250zł

Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia)

2-3 spotkania 

300zł (dodatkowo 50zł wydanie opinii)

Diagnoza ryzyka dysleksji

(wywiad, spotkanie 1-2 z dzieckiem, omówienie wyników diagnozy)

2-3 spotkania 

300zł (dodatkowo 50zł wydanie opinii)

Diagnoza dojrzałości szkolnej- spotkanie z psychologiem oraz pedagogiem 

(wywiad, spotkanie 1-2 z dzieckiem, omówienie wyników diagnozy, opinia)

2-3 spotkania 

300zł (dodatkowo 50zł wydanie opinii)

Diagnoza procesów integracji sensorycznej

(wywiad, spotkanie 1-2 z dzieckiem, omówienie wyników diagnozy, opinia)

2-3 spotkania 

300zł (dodatkowo 50zł wydanie opinii)

Diagnoza psychologiczna (do 6r.ż.) (wywiad, spotkanie 1-2 z dzieckiem, omówienie wyników diagnozy)

2-3 spotkania

200zł (dodatkowo 50zł wydanie opinii)

Diagnoza psychologiczna (badanie testem inteligencji Stanford- Binet, poziomu rozwoju sfery emocjonalno- społecznej) (wywiad, spotkanie 1-2 z dzieckiem, omówienie wyników diagnozy, opinia)

2-3 spotkania

200zł (dodatkowo 50zł wydanie opinii)

Diagnoza logopedyczna (wywiad, spotkanie z dzieckiem, omówienie wyników diagnozy)

1 spotkanie

100zł(dodatkowo 50zł wydanie opinii)

TERAPIE INDYWIDUALNE

Terapia pedagogiczna

45-55 min.

90-100zł

Terapia psychologiczna

45-55 min.

90-100zł

Terapia integracji sensorycznej

45-55min.

90-100zł

Terapia logopedyczna

45-55min.

90-100zł

Terapia ręki

45min.

90-100zł

Nauka czytania metodą symultaniczno- sekwencyjną

45min.

90-100zł

Zajęcia dla dzieci w grupie

wkrótce

                                  Istnieje możliwość dopasowania innej formy terapii indywidualnie.